ICS - 1600
ICS1600r
 ICS-1600 là một hệ thống "máy sắc ký ion" tích hợp và nhỏ gọn với bộ triệt nền theo công nghệ điện hóa, bộ đuổi khí cho pha động, bộ gia nhiệt cho cột giúp tăng độ lặp lại về thời gian lưu cho chất phân tích tốt hơn , thích hợp với cột phân tích có đường kính từ 2mm đến 5mm. Đặc biệt, với công nghệ bộ tái tạo pha động (RFIC-ER) giúp hệ thống luôn sẳn sàng cho phân tích " Always On, Always Ready " và có thể chạy liên tục không ngừng trong 04 tuần cho phân tích các anion và cation thông thường trong nước uống, nước bề mặt và nước ngầm.  ICS-1600 là hệ thống sắc ký ion phù hợp cho triển khai phân tích các chỉ tiêu anion, cation trong nước và các ứng dụng đẳng dòng ( isocratic ) trong sắc ký ion, cùng với màn hình cảm ứng tích hợp trên máy giúp cho người thực hiện nhanh và linh hoạt các thao tác cần thiết trong quá trình vận hành máy.