Tham khảo các bài viết >>> Sắc ký ion là gì?
ICS - 4000

ICS4000r
 ICS-4000 là hệ "máy sắc ký ion cao áp" dạng mao quản thiết kế tích hợp nhỏ gọn, luôn ở trạng thái sẳn sàng cho phân tích, làm tăng hiệu quả phân tích và năng suất sử dụng, với độ nhạy cao đáp ứng cho các phân tích thường xuyên đến phân tích chuyên biệt, với đầu dò độ dẫn ( Conductity Detector ) đáp ứng cho hầu hết các ứng dụng trong sắc ký ion, đầu dò điện hóa ( Electrochemical Detector ) cho phân tích các ứng dụng đặc biệt như phân tích các hợp chất đường , xianua, các hợp chất của lưu huỳnh và các hợp chất đặc biệt khác, đầu dò QD ( Charge Detector ) cho phân tích các chất phân ly yếu như hợp chất axit hữu cơ, amoniac, amin, silicat, và borat.